Næste


Tema Hälsa, demografi och välfärd i Horisont 2020

5 Visninger
skoleflix
30
Offentliggjort på 21 Apr 2020 / In Geografi

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. En stor del av programmet inriktas mot arbete med stora samhälleliga utmaningar, exempelvis hälsa och välfärd, samhällsbyggande och miljöfrågor. Kommuner, landsting och regioner har möjlighet att få finansiering från programmet. SKL arbetar för att stödja och stimulera medlemmarna att bli aktiva deltagare i Horisont 2020 tillsammans med de nationellt ansvariga statliga myndigheterna, främst VINNOVA.

Vis mere
0 Kommentarer sort Sort By

Facebook kommentarer

Næste