skoleflix
skoleflix 27 Sep 2019
30

Næste

Excel øvelse del 1 af 2  Intro Budget 2010
25 Apr 2020
Excel øvelse del 1 af 2 Intro Budget 2010
skoleflix · 3 Visninger

Religion och politik - Utfrågning av partierna inför valet 2010

5 Visninger

Var står riksdagspartierna i de humanistiska frågorna? – Humanisterna frågar ut riksdagspartierna inför valet 2010
Humanisterna har bjudit in politiker från samtliga sju riksdagspartier att delta i ett samtal om religion och politik. Var står vi i Sverige idag i frågor kring religiösa friskolor, slöja, burka, religiösa friskolor, tvångsgifte, könsstympning i föräldrarnas hemländer, manlig omskärelse, religionsundervisning i skolan, sexual- och simundervisningsdispens, hedersförtryck m.m?

Vad tycker riksdagspartierna om till exempel DO:s beslut i handskakningsdomen?

Seminariet anordnas i anslutning till projektet ”Kvinnors utsatthet i religiösa kontexter”, som Humanisterna driver med finansiellt stöd av Ungdomsstyrelsen.

Medverkande politiker:
Fredrik Lindstål (C)
Hardy Hedman (KD)
Gulan Avci (FP)
Hans Wallmark (M)
Olle Burell (S)
Zaida Catalan (MP)
Hediye Güzel (V)

Moderatorer:
Christer Sturmark (ordförande Humanisterna)
Sara Larsson (redaktör för tidskriften SANS)

Inspelat den 31/8 2010 av Henrik Thomé

Vis mere
0 Kommentarer sort Sort By

Facebook kommentarer

Næste

Excel øvelse del 1 af 2  Intro Budget 2010
25 Apr 2020
Excel øvelse del 1 af 2 Intro Budget 2010
skoleflix · 3 Visninger