Personkarakteristik: Indre og ydre - animeret dansk

14 Visninger
skoleflix
30
Offentliggjort på 21 Apr 2020 / In Andet

I en personkarakteristik undersøger man, hvad man ved om teksten personer. Det kan du blive meget klogere på i denne animerede introduktion til indre og ydre personkarakteristik.

Videoen er lavet til Alineas danskportal og dukker blandt andet op som en ressource for eleven i udskolingsforløbet ” Jesper Wung-Sung - ungdommens stemme”. Forløbet finder du her: http://bit.ly/2qsNa46

Og hvad er det så for et forløb? Forløbsbeskrivelsen lyder: Jesper Wung-Sung er en af Danmarks mest populære ungdomsforfattere med en lang række populære udgivelser bag sig. I dette forløb skal du se nærmere på nogle tekster, der tilsammen tegner et billede af, hvem han er både som menneske og forfatter. De to ting kan nemlig aldrig skilles helt ad.

Når du er færdig med forløbet:

- har du kendskab til Jesper Wung-Sung som forfatter

- kan du analysere og vurdere noveller samt uddrag fra forskellige romantyper

- kan du perspektivere det, du læser, til historiske begivenheder og mulige fremtidsperspektiver.

VIDEOINDHOLD

00:00 Ydre personkarakteristisk
00:10 Indre personkarakteristisk
00:15 Direkte og indirekte personkarakteristisk
01:05 Afrunding

DANSKPORTALEN

Bring videoen i spil i din undervisning med Danskportalen fra Alinea. Danskportalen er et fleksibelt undervisningsmateriale med mange muligheder. Så kort kan Danskportalen beskrives. Danskportalen indeholder mere end 150 inspirerende undervisningsforløb og et væld af ressourcer til dansk på alle klassetrin i grundskolen. Med Danskportalen får du mulighed for at skabe en relevant og differentieret danskundervisning. Forløbene stilladserer og udfordrer eleverne i alle fagets områder, og portalens nye funktioner og opgavetyper motiverer eleverne og fastholder deres fokus på de faglige mål.

Se mere om danskportalen her: http://bit.ly/2JGfDug

Find flere videoer til danskfaget her på kanalen: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLXwuTnTn74M

Husk at abonnere, like, kommentere og dele.

Musik fra https://filmmusic.io "Fuzzball Parade" af Kevin MacLeod (https://incompetech.com)

Licens: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Videoproduktion Alinea 2019

Alinea er Danmarks største forlag inden for læremidler til den danske grundskole. Hvert år udvikler vi flere hundrede både trykte og digitale læremidler sammen med de allerdygtigste skoleforskere og praktikere i Danmark. Med vores læremidler er vi med til at sikre eleverne fra 1.-9. klasse en relevant, varieret og inspirerende skolehverdag, hvor den enkelte får de bedste betingelser for at udvikle sig godt både fagligt og menneskeligt. Alinea beskæftiger over 100 mennesker med stærke kompetencer inden for læring, didaktik, kommunikation, design og service.

http://www.alinea.dk

Vis mere
0 Kommentarer sort Sort By

Facebook kommentarer