skoleflix
skoleflix 14 Mar 2019
1

Næste

Sådan skriver du en kronik
14 Mar 2019
Sådan skriver du en kronik
skoleflix · 4 Visninger

Kriterier for bedømmelse af kronik

6 Visninger
In Dansk

Kriterier for bedømmelse af kronik (non-fiktion)
I en kronik forholder man sig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er
(1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik af, hvordan disse synspunkter udtrykkes, og
(2) en diskussion af det pågældende emne. | | |
Eksempel:
Foretag en analyse af ”Hvorfor er kvinder så kedelige?” med fokus på sprog, argumentation og målgruppe. Inddrag illustrationen i din analyse.
Skriv en kommentar til Politiken, hvor du udtrykker din holdning til hovedsynspunkterne i teksten (ca. 300 ord).

Kriterie 1 | Rubrik |
Rubrikken bør være fængende, da det jo er det første, læseren ser.
I nogle opgavesæt er det et krav, at den pågældende opgaves overskrift skal udgøre rubrikken. |
Kommentar:

Kriterie 2 | Indledning, Anslag (om emnet) |
I indledningen fører du læseren ind i opgavebesvarelsens overordnede emne (ikke den behandlede tekst).
Den vinkel, du anlægger, bør du vende tilbage til senere i opgavebesvarelsen.
En ide kunne være at opridse forskellige positioner i forhold til emnet. |
Kommentar:

Kriterie 3 | Tekstpræsentation |
Til slut i indledningen (eller i et nyt afsnit) nævner du (som optakt til redegørelsen) tekstens forfatter, titel og år. |
Kommentar:

Kriterie 4 | Redegørelse (for teksten) |
Redegørelsen er den første af opgavebesvarelsens centrale dele.
Her drejer det sig om, at du så klart og koncentreret som muligt gengiver, hvad teksten siger, men pa din egen måde.
Gør ikke rede for indholdet i samme rækkefølge, som det står i teksten.
Begynd med den påstand, du mener, er tekstens hoved­synspunkt. I redegørelsen kan der sagtens indgå karakteriserende elementer (se nedenfor). |
Kommentar:

Kriterie 5 | Karakteristik (af teksten) |
I karakteristikken slår du ned på hvordan indholdet i teksten (særligt synspunkterne) er formidlet.
Fremhæv særlige træk ved tekstens argumentation, sprog og stil. Overvej, om det kunne være relevant at komme ind på tekstens appelformer, brug af eksempler, referencer, ordvalg, værdiladning, billedsprog, figurer (fx gentagelser, modsætninger), retoriske spørgsmål, diskurs, stilleje, syntaks. |
“Kvinder udretter aldrig rigtigt noget vigtigt. De sløser deres intelligens væk på hverdagsevents, så ’tøseaftener’ kun handler om uinspirerende emner såsom børn, mad og mode.”
Kommentar:

Kriterie 6 | Diskussion (af emnet) |
Diskussionen er den anden af opgavebesvarelsens centrale dele.
En god diskussion vokser naturligt ud af indledningen og redegørelsen og skal sagligt udfolde, hvad der kan menes om det pågældende emne. Du bør ogsa selv tage stilling, men ikke forfalde til blot at erklære dig enig eller uenig uden at begrunde eller nuancere. |
Kommentar:

Kriterie 7 | Afrunding |
Besvarelsen skal rundes af. Der skal ikke nødvendigvis stå, at "man kan konkludere", men der skal sammenfattes. |
Kommentar:

Kriterie 8 | Sprog | |
Kommentar:

Kriterie 9 | Generelt |
| Kommentar:

Vis mere
0 Kommentarer sort Sort By

Facebook kommentarer

Næste

Sådan skriver du en kronik
14 Mar 2019
Sådan skriver du en kronik
skoleflix · 4 Visninger