KLIMA OG PERMAFROST I GRØNLAND

4 Visninger
skoleflix
30
Offentliggjort på 27 Sep 2019 / In Geografi

Når permafrosten tør, frigives drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer, som er en forudsætning for, at planter kan vokse mere i et varmere klima. Ny forskning fra Center for Permafrost (CENPERM) viser, at plantevækst i Arktis er direkte koblet til en tøende permafrost, og at planterne således binder en andel af den mængde af kuldioxid, som frigives til atmosfæren, når permafrosten tør. De foreløbige målinger tyder på, at der er balance i kulstofregnskabet i den isfrie del af Grønland.

Foredragsholderen vil i dette foredrag dele sin fascination af Grønland og fortælle om, hvorfor permafrosten er levende, og hvorfor permafrostens indhold af kvælstof og mikroorganismer er vigtig, når den tør. Udgangspunktet for foredraget er ny viden primært fra Grønland i forbindelse med, at grundforskningscenteret CENPERM blev etableret i 2012 med en 10-årig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond.

Læs en artikel i Magisterbladet om Bo Elberlings forskning HER.
Bo Elberling har mere end halvdelen af sit liv arbejdet i Arktis, mest Grønland. Han er født i Viborg og uddannet ved Geologisk Institut på Aarhus Universitet med speciale i naturgeografi.

I 2005 forsvarede Elberling på Geografisk Institut på Københavns Universitet sin doktorafhandling omkring iltforbrugende processer i jorden, og i 2005 blev han ansat som professor i miljøgeokemi. Siden 2012 har Bo Elberling ledet grundforskningscenteret Center for Permafrost (CENPERM). Centeret hører under Geografi ved Københavns Universitet, men fører et tæt, tværvidenskabeligt samarbejde med bl.a. mikrobiologer og planteøkologer. CENPERM kobler feltforsøg, laboratorieforsøg og modelarbejde for at kunne belyse det komplekse samspil mellem klima, naturen og mennesker i Grønland. En af de vigtigste feltlokaliteter i CENPERM er Blæsedalen tæt ved Arktisk Station på Disko i Vestgrønland.

Koblingen mellem geografi og arkæologi går igen i Bo Elberlings forskning på Grønland, hvor frosne køkkenmøddinger rummer en unik kilde af informationer om fortidens menneskers levevis i Grønland. Bo Elberlings forskningsmæssige virke er tæt koblet til undervisning og anden formidling. Det gælder »Det isfrie Grønland,« som i tekst og billeder formidler arbejdet ved CENPERM. Elberling har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 2012 og er medlem af VILLUM Young Investigator Programme Committee.

Vis mere
0 Kommentarer sort Sort By

Facebook kommentarer