Næste

Hvordan finne relevant fagstoff og datamaterialer utover pensum

43 Visninger· 27 Sep 2019
skoleflix
skoleflix
5 subscribers
2,413

Tips i videoen
-Google Scholar
-Tidsskrifter: Prismet og Religion og livssyn
-"Ctrl + F" for å søke opp nøkkelord i et dokument.

Store undersøkelser av faget (intervju med lærere, elever og foreldre)
-Et fag for enhver smak: en evaluering af KRL-faget (tilgjengelig via Oria/på nett)
-Foreldres, levers og læreres erfaringer med KRL-faget (tilgjengelig via Oria/på nett)
Oppsummering av de to undersøkelsene i Stortings meld. 32 (2000/1): https://www.regjeringen.no/no/....dokumenter/stmeld-nr
-RLE i klemme (finnes kun i fysisk format på biblioteker)

Fagfornyelsen:
På UDIRs sine sider kan du lese alle innspill til skissene underveis.

Fire PhD-avhandlinger basert på klasseromsobservasjoner og elevarbeider:
-Jørgensen 2014 Som du spør får du svar
-Nicolaisen 2013 Hindubarn i grunnskolens religions- og livssynsundervisning
-Lied 2004 Elever og livstolkingspluralitet i KRL-faget
-Iversen 2010 Learning to be Norwegian A case study of identity management in religious education in Norway

Andre ressurser med fagstoff, lenker til andre ressurser og undervisningsmateriale:
Geir Winje: http://www.geirwinje.no
Ragnhild L. Iversen: https://www.religionsundervisning.no

Didaktikkbøker for KRLE-faget
-"Religionsdidaktikk" av Andreassen
-"Religions- og livssynsdidaktikk" av Sødal (red)
-"Tro livssyn og tradisjon" av Afdal, Haakedal og Leganger-Krogstad
-"Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene" av Repstad og Tallaksen
-"Et fag, mange muligheter: En praktisk håndbok i KRL" av Lippe og Hansen
-"Religioner i klasserommet: Innføring i religionsdidaktikk" av Stabell-Kulø

Vis mere

 0 Kommentarer sort   Sort By


Facebook kommentarer

Næste