skoleflix
skoleflix 27 Sep 2019
3

Næste

Dramatiske bilder viser hvordan en av verdens største innsjøer har blitt til en «pytt»
02 Nov 2019
Dramatiske bilder viser hvordan en av verdens største innsjøer har blitt til en «pytt»
skoleflix · 0 Visninger

Hvordan finne relevant fagstoff og datamaterialer utover pensum

3 Visninger

Tips i videoen
-Google Scholar
-Tidsskrifter: Prismet og Religion og livssyn
-"Ctrl + F" for å søke opp nøkkelord i et dokument.

Store undersøkelser av faget (intervju med lærere, elever og foreldre)
-Et fag for enhver smak: en evaluering af KRL-faget (tilgjengelig via Oria/på nett)
-Foreldres, levers og læreres erfaringer med KRL-faget (tilgjengelig via Oria/på nett)
Oppsummering av de to undersøkelsene i Stortings meld. 32 (2000/1): https://www.regjeringen.no/no/....dokumenter/stmeld-nr
-RLE i klemme (finnes kun i fysisk format på biblioteker)

Fagfornyelsen:
På UDIRs sine sider kan du lese alle innspill til skissene underveis.

Fire PhD-avhandlinger basert på klasseromsobservasjoner og elevarbeider:
-Jørgensen 2014 Som du spør får du svar
-Nicolaisen 2013 Hindubarn i grunnskolens religions- og livssynsundervisning
-Lied 2004 Elever og livstolkingspluralitet i KRL-faget
-Iversen 2010 Learning to be Norwegian A case study of identity management in religious education in Norway

Andre ressurser med fagstoff, lenker til andre ressurser og undervisningsmateriale:
Geir Winje: http://www.geirwinje.no
Ragnhild L. Iversen: https://www.religionsundervisning.no

Didaktikkbøker for KRLE-faget
-"Religionsdidaktikk" av Andreassen
-"Religions- og livssynsdidaktikk" av Sødal (red)
-"Tro livssyn og tradisjon" av Afdal, Haakedal og Leganger-Krogstad
-"Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene" av Repstad og Tallaksen
-"Et fag, mange muligheter: En praktisk håndbok i KRL" av Lippe og Hansen
-"Religioner i klasserommet: Innføring i religionsdidaktikk" av Stabell-Kulø

Vis mere
0 Kommentarer sort Sort By

Facebook kommentarer

Næste

Dramatiske bilder viser hvordan en av verdens største innsjøer har blitt til en «pytt»
02 Nov 2019
Dramatiske bilder viser hvordan en av verdens største innsjøer har blitt til en «pytt»
skoleflix · 0 Visninger