Helighet i skolan

27 Visninger· 27 Sep 2019
skoleflix
skoleflix
5 subscribers
2,436

Klasslärare Maria Lasén-Back, ungdomsarbetsledare Daniela Hildén och pastor Lucas Snellman samtalar om helighet i skolan. I samtalet berörs utgångspunkten för skolans religionsundervisning, kreativa undervisningsmetoder såsom Psalmmedaljeskoj, Bibelkuppen och Bibeläventyret men även vad som ligger till grund för ett gott samarbete mellan kyrka och skola. Samtalet spelades in under bokmässan i Helsingfors den 27.10.2012.

Vis mere

 0 Kommentarer sort   Sort By


Facebook kommentarer