Religion

Hvordan finne relevant fagstoff og datamaterialer utover pensum
00:04:37
skoleflix
44 Visninger · 2 år siden

Tips i videoen
-Google Scholar
-Tidsskrifter: Prismet og Religion og livssyn
-"Ctrl + F" for å søke opp nøkkelord i et dokument.

Store undersøkelser av faget (intervju med lærere, elever og foreldre)
-Et fag for enhver smak: en evaluering af KRL-faget (tilgjengelig via Oria/på nett)
-Foreldres, levers og læreres erfaringer med KRL-faget (tilgjengelig via Oria/på nett)
Oppsummering av de to undersøkelsene i Stortings meld. 32 (2000/1): https://www.regjeringen.no/no/....dokumenter/stmeld-nr
-RLE i klemme (finnes kun i fysisk format på biblioteker)

Fagfornyelsen:
På UDIRs sine sider kan du lese alle innspill til skissene underveis.

Fire PhD-avhandlinger basert på klasseromsobservasjoner og elevarbeider:
-Jørgensen 2014 Som du spør får du svar
-Nicolaisen 2013 Hindubarn i grunnskolens religions- og livssynsundervisning
-Lied 2004 Elever og livstolkingspluralitet i KRL-faget
-Iversen 2010 Learning to be Norwegian A case study of identity management in religious education in Norway

Andre ressurser med fagstoff, lenker til andre ressurser og undervisningsmateriale:
Geir Winje: http://www.geirwinje.no
Ragnhild L. Iversen: https://www.religionsundervisning.no

Didaktikkbøker for KRLE-faget
-"Religionsdidaktikk" av Andreassen
-"Religions- og livssynsdidaktikk" av Sødal (red)
-"Tro livssyn og tradisjon" av Afdal, Haakedal og Leganger-Krogstad
-"Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene" av Repstad og Tallaksen
-"Et fag, mange muligheter: En praktisk håndbok i KRL" av Lippe og Hansen
-"Religioner i klasserommet: Innføring i religionsdidaktikk" av Stabell-Kulø

Helighet i skolan
00:23:28
skoleflix
27 Visninger · 2 år siden

Klasslärare Maria Lasén-Back, ungdomsarbetsledare Daniela Hildén och pastor Lucas Snellman samtalar om helighet i skolan. I samtalet berörs utgångspunkten för skolans religionsundervisning, kreativa undervisningsmetoder såsom Psalmmedaljeskoj, Bibelkuppen och Bibeläventyret men även vad som ligger till grund för ett gott samarbete mellan kyrka och skola. Samtalet spelades in under bokmässan i Helsingfors den 27.10.2012.

Kvart Over - 29.1.15
00:38:21
skoleflix
50 Visninger · 2 år siden

TV Koldings aktualitetsprogram Kvart Over, handler denne gang om følgende ting:

- Religions-undervisning hitter.
- KHI i nye lokaler.
- Sølv på Slottet.
- Friske øjne på teatret.
- 4. generation overtager.
- TV-messe på lørdag
- TV Koldings borgerpanel.
- Børnebrydning i KIF

RLE på 1-2-3: Er Norge et kristent land?
00:06:56
skoleflix
48 Visninger · 2 år siden

Formålsparagrafen til skole og barnehage er knyttet til "kristen og humanistisk arv og tradisjon", og kristendommen har langt større vekt i både skolefaget KRLE og barnehagens fagområde ERF. Men er Norge et kristent land? I denne videoen ser jeg på ulike argumenter.
Se www.religionsundervisning.no for mer av mitt undervisningsmateriale.

Analyse af Abrahams ofring af Isak
00:14:54
skoleflix
87 Visninger · 2 år siden

Religionsfaglig analyse af Abrahams ofring af Isak. Specielt henvendt til religionsundervisning på STX og HF.

4 modeller PPU 0609
00:07:01
skoleflix
27 Visninger · 2 år siden

Dette er en video for mine PPU studenter på Høgskolen i Østfold som de skal se på før torsdag 13. september. Den presenterer de 4 modellene for religionsundervisning presentert i Logos og Dharma, og som underligger veldig mye teori om fagdidaktikk

Digitale verktøy i KRLE del 2
00:06:43
skoleflix
49 Visninger · 2 år siden

I denne filmen deler jeg flere erfaringer med bruk av digitale hjelpemidler i KRLE.

Se gjerne www.religionsundervisning.no for flere religionsfaglige undervisningsressurser :)

RLE på 1-2-3: Hvordan så Buddha ut?
00:06:26
skoleflix
41 Visninger · 2 år siden

...har det i det hele tatt noe å si? Og hvem bestemmer om en tegning er "riktig" å vise frem eller ikke? Dersom dere bruker NRKs filmsnutter fra "På tro og Are" kan det være en god idé å se denne filmen også. Blant buddhister og forskere er nemlig NRK-seriens fremstilling av buddhismen kontroversiell.

For mer materiale, se www.religionsundervisning.no

Den Højtidelige Kalender
00:01:28
skoleflix
32 Visninger · 2 år siden

A/V production til religionsundervisning på Esbjerg Gymnasium

Fortelling om Ester
00:05:26
skoleflix
48 Visninger · 2 år siden

Fortellingen om Ester er særlig tilknyttet den jødiske høytiden purim. Du kan lese mer på min hjemmeside https://www.religionsundervisn....ing.no/l/fortellinge

relmovie lektion ett
00:07:31
skoleflix
6 Visninger · 2 år siden

Lektion ett i religionskunskap om de fem världsreligionerna.

Digitale verktøy i KRLE del 1
00:07:24
skoleflix
13 Visninger · 2 år siden

I denne filmsnutten deler jeg noen erfaringer med bruk av digitale verktøy i religionsundervisningen.

Se gjerne min hjemmeside www.religionsundervisning.no for flere religionsfaglige ressurser :)

Fortelling om påskeharen
00:06:40
skoleflix
54 Visninger · 2 år siden

Myten om myten. Fortalt og satt sammen av Ragnhild Laird Iversen, stipendiat ved USN. Les mer på https://www.religionsundervisn....ing.no/l/fortelling-

Digitale verktøy for kommunikasjon i klasserommet
00:11:51
skoleflix
13 Visninger · 2 år siden

I denne filmen viser jeg eksempler på hvordan jeg bruker enkle digitale verktøy i egen undervisning i RLE for lærer- og barnehagelærerstudenter. Verktøyene og arbeidsmåtene kan nok fint anvendes også i andre fag og på andre nivåer.
Videoen er en sammenstilling av to tidligere filmer om samme tema. For flere ressurser, se www.religionsundervisning.no

Fortelling om Daidalos og labyrinten
00:06:10
skoleflix
34 Visninger · 2 år siden

Har du dilla på Labyrint på NRK super? Visste du at det finnes en mange tusen år gammel fortelling om oppfinneren Daidalos og labyrinten hans? Her er en gjenfortelling.
Tegnet og fortalt av Ragnhild Laird Iversen, stipendiat ved USN.
For refleksjoner rundt filmen, se https://www.religionsundervisn....ing.no/l/daidalos-og

Samisk fortelling om skapelsen
00:06:32
skoleflix
42 Visninger · 2 år siden

Hentet fra Kristiansen (2005): Samisk religion og læstadianisme. Der hentet fra Dag Nyberg "Solskatten" som igjen har hentet den fra et epos den samiske presten Anders Fjellner nedtegnet basert på samisk fortellertradisjon midt på 1800-tallet.
Tresnittene i filmen er laget av den samiske kunstneren John Andreas Savio (1902 - 1938)

Vil du lære mer? Se f.eks. min læringssti om samer og samisk religion: https://www.religionsundervisn....ing.no/laeringssti-o

RLE på 1-2-3: Hvem representerer islam i Norge?
00:07:16
skoleflix
8 Visninger · 2 år siden

Undervisningsfilm. Laget av Ragnhild Laird Iversen, stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. For mer info, se min hjemmeside www.religionsundervisning.no

Fortelling om Santa Lucia
00:03:46
skoleflix
11 Visninger · 2 år siden

Jobber du i skole eller barnehage? Les mer her:
https://www.religionsundervisn....ing.no/l/fortelling-
På denne siden kan du også laste ned fortellingen med illustrasjoner som lesehefte.

Resurs för historie- och religionsundervisning
00:02:58
Et eksempel på vores religionsundervisning
00:09:41
skoleflix
12 Visninger · 2 år siden

Her kan man se et lille eksempel på når vi har religionsundervisning.