Tysk

Ty 3/4: Relativa pronomen
00:11:45
skoleflix
11 Visninger · 3 måneder siden
Ty 3: Perfekt av svaga verb
00:09:45
skoleflix
7 Visninger · 3 måneder siden
Præpositioner på tysk
00:09:34
skoleflix
18 Visninger · 3 måneder siden
Modalverber på tysk
00:14:20
skoleflix
13 Visninger · 3 måneder siden
Infinitiv på tysk
00:11:34
skoleflix
5 Visninger · 3 måneder siden
Adjektivernes komparation (gradbøjning) på tysk
00:09:16
skoleflix
8 Visninger · 3 måneder siden
Refleksivt pronomen på tysk
00:07:24
skoleflix
11 Visninger · 3 måneder siden
Possessive pronominer på tysk
00:07:58
skoleflix
10 Visninger · 3 måneder siden
Relative pronominer på tysk
00:06:59
skoleflix
14 Visninger · 3 måneder siden
Infinitivhelheder, udvidet infinitiv på tysk
00:07:15
skoleflix
4 Visninger · 3 måneder siden
Adjektivernes bøjning på tysk
00:18:46
skoleflix
10 Visninger · 3 måneder siden
Max Raldin - Tysk Grammatik
00:03:24
skoleflix
8 Visninger · 3 måneder siden
Præposition og infinitiv eller ledsætning på tysk
00:11:08
skoleflix
11 Visninger · 3 måneder siden
Tyska 3: Hur uttrycker man OM på tyska
00:10:49
skoleflix
3 Visninger · 3 måneder siden
Jeg taler 11 sprog!
00:01:25
skoleflix
9 Visninger · 6 måneder siden
Lær engelsk: 200 sætninger på engelsk til begyndere
01:00:04
skoleflix
16 Visninger · 6 måneder siden
Klokka på tysk
00:03:04
skoleflix
21 Visninger · 6 måneder siden
Karl & Co  Ulf lærer Smestad Tysk
00:03:37
skoleflix
6 Visninger · 6 måneder siden
00:05:11

skoleflix
4 Visninger · 6 måneder siden
TIPS TIL AT OVERLEVE TYSK EKSAMEN!
00:08:57
skoleflix
10 Visninger · 6 måneder siden

Showing 1 out of 15