Tysk

Ty 3/4: Relativa pronomen
00:11:45
skoleflix
34 Visninger · 8 måneder siden
Ty 3: Perfekt av svaga verb
00:09:45
skoleflix
42 Visninger · 8 måneder siden
Præpositioner på tysk
00:09:34
skoleflix
38 Visninger · 8 måneder siden
Modalverber på tysk
00:14:20
skoleflix
24 Visninger · 8 måneder siden
Infinitiv på tysk
00:11:34
skoleflix
9 Visninger · 8 måneder siden
Adjektivernes komparation (gradbøjning) på tysk
00:09:16
skoleflix
15 Visninger · 8 måneder siden
Refleksivt pronomen på tysk
00:07:24
skoleflix
32 Visninger · 8 måneder siden
Possessive pronominer på tysk
00:07:58
skoleflix
27 Visninger · 8 måneder siden
Relative pronominer på tysk
00:06:59
skoleflix
28 Visninger · 8 måneder siden
Infinitivhelheder, udvidet infinitiv på tysk
00:07:15
skoleflix
21 Visninger · 8 måneder siden
Adjektivernes bøjning på tysk
00:18:46
skoleflix
19 Visninger · 8 måneder siden
Max Raldin - Tysk Grammatik
00:03:24
skoleflix
19 Visninger · 8 måneder siden
Præposition og infinitiv eller ledsætning på tysk
00:11:08
skoleflix
39 Visninger · 8 måneder siden
Tyska 3: Hur uttrycker man OM på tyska
00:10:49
skoleflix
11 Visninger · 8 måneder siden
5 tips for å bli bedre i engelsk | Lær engelsk hver dag
00:07:26
skoleflix
19 Visninger · 11 måneder siden
Jeg taler 11 sprog!
00:01:25
skoleflix
13 Visninger · 11 måneder siden
Lær engelsk: 200 sætninger på engelsk til begyndere
01:00:04
skoleflix
33 Visninger · 11 måneder siden
Klokka på tysk
00:03:04
skoleflix
24 Visninger · 11 måneder siden
Karl & Co  Ulf lærer Smestad Tysk
00:03:37
skoleflix
14 Visninger · 11 måneder siden
00:05:11

skoleflix
15 Visninger · 11 måneder siden
TIPS TIL AT OVERLEVE TYSK EKSAMEN!
00:08:57
skoleflix
13 Visninger · 11 måneder siden
Lær før du sover - Tysk (indfødt talende)  - uden musik
09:08:05
skoleflix
23 Visninger · 11 måneder siden
Lær før du sover - Tysk (indfødt talende)  - med musik
09:08:05
skoleflix
21 Visninger · 11 måneder siden
Lær tysk: 200 setninger på tysk
01:55:47
skoleflix
8 Visninger · 11 måneder siden
Lær tysk: 200 sætninger på tysk (Danish & German)
01:55:47
skoleflix
9 Visninger · 11 måneder siden
Video 249 Helsetning eller leddsetning?
00:15:21
skoleflix
7 Visninger · 11 måneder siden
Tyska 3: Enkel ordföljd med ett och två verb i tyska
00:12:29
skoleflix
8 Visninger · 11 måneder siden
Den tyske læge
01:33:54
skoleflix
17 Visninger · 11 måneder siden
Ordstilling på tysk
00:11:48
skoleflix
26 Visninger · 11 måneder siden
Uregelrette verb på engelsk (omvendt undervisning)
00:04:56
skoleflix
12 Visninger · 11 måneder siden
Preteritum och Imperfekt
00:03:37
skoleflix
22 Visninger · 11 måneder siden
Tillægsord (MSV)
00:02:25
skoleflix
14 Visninger · 11 måneder siden
Adjektiver
00:04:21
skoleflix
59 Visninger · 11 måneder siden
Ledsætning og hovedsætning forklaring❤️
00:03:19
skoleflix
53 Visninger · 11 måneder siden
Presens perfektum i spansk
00:05:08
skoleflix
51 Visninger · 11 måneder siden
ILGOZ - TYSKER
00:03:18
skoleflix
22 Visninger · 11 måneder siden
Engelsk - ligefrem ordstilling & omvendt ordstilling.
00:03:01
skoleflix
60 Visninger · 11 måneder siden
Bindeord
00:06:51
skoleflix
85 Visninger · 11 måneder siden
Dansk-Tyrkisk 14
00:00:28
skoleflix
6 Visninger · 11 måneder siden
Udvidet tid vs simpel tid 1
00:03:02
skoleflix
75 Visninger · 11 måneder siden
Undervisning Setningsledd og analyse
00:03:48
skoleflix
15 Visninger · 11 måneder siden
Afsnit 17: Reda - dansk med iransk baggrund
00:04:05
skoleflix
3 Visninger · 11 måneder siden
Ole synger:
00:05:31
skoleflix
10 Visninger · 11 måneder siden

Showing 1 out of 12