Engelsk

Engelsk Grammatik - Navneord 1
00:07:38
skoleflix
16 Visninger · 9 måneder siden

Forskellen på adjektiver og adverbier
00:04:57
skoleflix
23 Visninger · 9 måneder siden

Verb (engelska) - grunder
00:30:29
skoleflix
24 Visninger · 9 måneder siden

English Practice - I was, become, from, need + more | Mark Kulek - ESL
00:20:06
skoleflix
18 Visninger · 10 måneder siden

Basic Grammar for English Study - I was... . / become ... . / from ... to ... / I need ... / at the supermarket - plus more. Practice basic English patterns. Watch this video for better English Speaking with Mark Kulek. This is a 20 minute video so that you can take a close look at these important patterns and vocabulary items so that you can use these sentences in everyday situations. These videos are fun to watch. Every pattern is illustrated for better understanding. You will be able to listen to Mark Kulek and also practice on your own for English speaking practice. This is an interactive listening and speaking video. Have fun learning these important grammar patterns and speak English now.

Join Mark's Channel - https://www.youtube.com/channe....l/UC9VWyvdF-91McG6kt

Mark's book: 50 Very Short Conversations - http://a.co/d/cGhZybm

Mark's Store - https://teespring.com/stores/mark-kulek

Get Worksheets and Flashcards at MarkKulek.com

Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice - https://www.facebook.com/groups/117644158908032/

*******

Be sure not to miss a single video, please subscribe: https://www.youtube.com/user/Gifukids

Make Sure to see Mark's Playlists: https://www.youtube.com/view_all_playlists

For those of you who are interested in teaching English to young learners. Please have a look at my blog:
Sharing My Whiteboard. http://sharingmywhiteboard.blogspot.jp

*******

About Mark Kulek's Channel:

This channel is designed for students, teachers and anyone wanting to learn English. Improve your American Accent / spoken English and real life English conversation as the basis for teaching how to speak English and how to sound American -- improve listening comprehension skills. Study English vocabulary and English phrases such as phrasal verbs, as well as common expressions in English. Learn American idioms and American slang.

Mark's videos are vocabulary-based for conversation practice. Each video is themed to provide context for learning. To insure success, every video is designed with open slots for vocabulary substitution practice. These patterns allow students to practice on their own and teachers can have their class practice together as a group.

These videos also work great for icebreakers and class discussions.

Please have fun and speak English now!
Thank you for your support.

Study real English conversation to understand how American's speak and build your vocabulary.

Help me caption & translate this video!

******
#MarkKulekESL #EnglishPractice

Have you?, I am going to, Will you? - Grammar patterns | Mark Kulek - ESL
00:09:17
skoleflix
21 Visninger · 10 måneder siden

Have you ...? / I am going to ... / Will you...? Make Sentences with grammar patterns. You will develop grammar awareness naturally. All the grammar and vocabulary are at CEFR A1 Level. You will be presented a grammar pattern followed by vocabulary that fits that grammar pattern to complete a sentence. It's fun and will build your awareness of English grammar structures naturally. You will first listen to Mark and then you will practice on your own. This is an interactive listening and speaking video. This video will build your English speaking power and it will build your fluency. Each pattern and sentence is illustrated for better understanding. Have fun growing your grammar and vocabulary like never before. Speak English now.

English in use:
Have you eaten breakfast?
Have you had a bath?
Have you been to the park?
Have you done your homework?
I am going to play tennis.
I am going to travel.
I am going to have coffee.
I am going to stay in bed.
Will you help me?
Will you get that?
Will you give me a ride?
Will you change the channel?

Join Mark's Channel - https://www.youtube.com/channe....l/UC9VWyvdF-91McG6kt

Mark's book: 50 Very Short Conversations - http://a.co/d/cGhZybm

Mark's Store - https://teespring.com/stores/mark-kulek

Get Worksheets and Flashcards at MarkKulek.com

Help Support Mark on Patreon: https://www.patreon.com/MarkKulek

Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice - https://www.facebook.com/groups/117644158908032/

*******

Be sure not to miss a single video, please subscribe: https://www.youtube.com/user/Gifukids

Make Sure to see Mark's Playlists: https://www.youtube.com/view_all_playlists

For those of you who are interested in teaching English to young learners. Please have a look at my blog:
Sharing My Whiteboard. http://sharingmywhiteboard.blogspot.jp

*******

About Mark Kulek's Channel:

This channel is designed for students, teachers and anyone wanting to learn English. Improve your American Accent / spoken English and real life English conversation as the basis for teaching how to speak English and how to sound American -- improve listening comprehension skills. Study English vocabulary and English phrases such as phrasal verbs, as well as common expressions in English. Learn American idioms and American slang.

Mark's videos are vocabulary-based for conversation practice. Each video is themed to provide context for learning. To insure success, every video is designed with open slots for vocabulary substitution practice. These patterns allow students to practice on their own and teachers can have their class practice together as a group.

These videos also work great for icebreakers and class discussions.

Please have fun and speak English now!
Thank you for your support.

Study real English conversation to understand how American's speak and build your vocabulary.

******
#MarkKulekESL

Tips för att plugga engelska
00:05:03
skoleflix
18 Visninger · 10 måneder siden

Flera tips för hur du kan plugga engelska och utnyttja vardagliga situationer för att utveckla språket. Tipsen går självklart att applicera på alla språk som du pluggar!

ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå kunskapskraven. Här hittar du också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att komma igång och planera tiden när du ska plugga.

Många av tipsen går att använda i flera ämnen, både i och utanför skolan, så testa dig fram och se vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det handlar inte om talang, utan om att hitta bra strategier som passar just dig!

http://www.ur.se/orkaplugga

http://www.youtube.com/orkaplugga

http://twitter.com/hashtag/Orkaplugga?src=hash

1. Ordföljd - Rak ordföljd, verbets plats och omvänd ordföljd
00:09:02
skoleflix
22 Visninger · 10 måneder siden

Detta är det första klippet i en serie om ordföljd.

Kommentera gärna :)

Super epic grammatik rap
00:04:47
skoleflix
29 Visninger · 10 måneder siden

En lækker rap om de 5 hovedtider i engelsk.
Medvirkende: Johanne, Hedvig, Sebastian aka Basse og mig selv (Jonas).
Edited by @duckception
Beat by Starkproductions

Husk at like og subscribe for mere banging CONTENT!

Am, Is, Are (be verbs) - Basic Grammar Course | Mark Kulek - ESL
00:07:24
skoleflix
20 Visninger · 10 måneder siden

Learn English: Am, Is, Are (be verbs) positive statements. Basic Grammar Course Video #2. Plus Negative Statements ( I am not). Keywords: I am, She is, It is, You are, They are, We are, I am not. Each conversation is illustrated and color coded for better understanding. This is an interactive listening and speaking video. Please listen and then repeat after Mark. Have fun learning English and speak English now.

⏱TimeStamps⏱
0:00 Intro
0:29 I Am ...
1:47 She is / He is / It is
3:00 You are / They are / We are
4:15 Not Happy (negative statements)

English in use:
I am 50 today. I am happy.
I am at the beach. I am happy.
I am thankful. I am happy.
She is satisfied. She is happy.
He is in love. He is happy.
It is a trap. It is scary.
You are in shape. You are happy.
They are agreeing. They are happy.
We are having fun. We are happy.
I am not very happy. I am late. / I am not very happy. I am too busy. / I am not very happy. I am confused. / I am not very happy. I am on my phone. /I am not very happy. I am mad. / I am not very happy. I am surprised. / I am not very happy. I am tied up. / I am not very happy. I am worn out.

▶️ LiveStream Classes every *Tuesday at 5 p.m., Wednesday at 10 a.m. and Friday at 10 a.m. - all times are (Japan Asia/Tokyo)*

✅ Join Mark's Channel - https://www.youtube.com/channe....l/UC9VWyvdF-91McG6kt

📕 Mark's book: 50 Very Short Conversations - http://a.co/d/cGhZybm

Mark's Store - https://teespring.com/stores/mark-kulek

Get Worksheets and Flashcards at MarkKulek.com

Help Support Mark on Patreon: https://www.patreon.com/MarkKulek

Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice - https://www.facebook.com/groups/117644158908032/

*******

Be sure not to miss a single video, please subscribe:
https://www.youtube.com/c/MarkKulek

Make Sure to see Mark's Playlists: https://www.youtube.com/view_all_playlists

For those of you who are interested in teaching English to young learners. Please have a look at my blog:
Sharing My Whiteboard. http://sharingmywhiteboard.blogspot.jp

*******

About Mark Kulek's Channel:

This channel is designed for students, teachers and anyone wanting to learn English. Improve your American Accent / spoken English and real life English conversation as the basis for teaching how to speak English and how to sound American -- improve listening comprehension skills. Study English vocabulary and English phrases such as phrasal verbs, as well as common expressions in English. Learn American idioms and American slang.

Mark's videos are vocabulary-based for conversation practice. Each video is themed to provide context for learning. To insure success, every video is designed with open slots for vocabulary substitution practice. These patterns allow students to practice on their own and teachers can have their class practice together as a group.

These videos also work great for icebreakers and class discussions.

Please have fun and speak English now!
Thank you for your support.

Study real English conversation to understand how American's speak and build your vocabulary.

******
#MarkKulekESL #LearnEnglish

Other and Another - grammar made simple | English for Communication - ESL
00:03:40
skoleflix
17 Visninger · 10 måneder siden

Other vs Another - The words Another and Other mean the same thing - different / additional. In many cases, Another is used with a singular noun and Other is used with uncountable and plural nouns. Topics will be: places around town, food, electronics, shopping, the weather. Each sentence is illustrated and color coded for better understanding. This is an interactive listening and speaking video. You will listen to Mark in the first part of this video and then you will practice on your own in the second part. This will build your fluency skills and help your speaking abilities, too. Have fun learning Other vs Another and speak English now.


English in use:

Let's go to Jerry's cafe. No, let's go to the other cafe.
How about these donuts? No, I want the other ones.
Other smartphones are not as good. Okay. I'll buy yours.
May I try the other kind? How is this one?
What's the weather forecast? It's gong to be another sunny day.
They have two kids. Oops, we need another ice cream cone.
What's wrong? Try using another credit card.
Please pass me another spoon. Here you are.

Mark's book: 50 Very Short Conversations - http://a.co/d/cGhZybm

Support Mark and the channel on Paypal!: https://paypal.me/MarkKulek

Support Mark with Patreon: https://www.patreon.com/MarkKulek

Get Worksheets and Flashcards at MarkKulek.com

Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice

*******

Be sure not to miss a single video, please subscribe: https://www.youtube.com/user/Gifukids

Make Sure to see Mark's Playlists: https://www.youtube.com/view_all_playlists

Get Flashcards and Worksheets. Visit Mark's website: http://markkulek.com

Support Mark and the channel on Paypal!: https://paypal.me/MarkKulek

Join Mark's Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice: https://www.facebook.com/groups/117644158908032/

Support Mark with Patreon: https://www.patreon.com/MarkKulek

Here are my T-Shirts / Coffee Mug: https://shop.spreadshirt.com/1....00051466?noCache=tru

Here are my Conversation Cards and Textbooks:
http://www.englishbooks.jp/cat....alog/index.php/MSC-P

Here are my ebooks:

25 Short Simple Conversations Volume One:
http://www.amazon.com/dp/B00MT6OZ54

25 Short Simple Conversations Volume Two: http://www.amazon.com/dp/B014MN7ESQ

For those of you who are interested in teaching English to young learners. Please have a look at my blog:

Sharing My Whiteboard. http://sharingmywhiteboard.blogspot.jp

*******

About Mark Kulek's Channel:

This channel is designed for students, teachers and anyone wanting to learn English. Improve your American Accent / spoken English and real life English conversation as the basis for teaching how to speak English and how to sound American -- improve listening comprehension skills. Study English vocabulary and English phrases such as phrasal verbs, as well as common expressions in English. Learn American idioms and American slang.

Mark's videos are vocabulary-based for conversation practice. Each video is themed to provide context for learning. To insure success, every video is designed with open slots for vocabulary substitution practice. These patterns allow students to practice on their own and teachers can have their class practice together as a group.

These videos also work great for icebreakers and class discussions.

Please have fun and speak English now!
Thank you for your support.

Study real English conversation to understand how American's speak and build your vocabulary.

Help me caption & translate this video!

******
#EnglishSpeakingPractice #MarkKulek.com #EnglishForCommunication #DailyConversations #EasyConversationPractice #BuildYourVocabulary. #FacebookGroupMarkKulekEnglishSpeakingPractice

Lär dig Engelska | 5 Enkla samtal | Del 1
01:12:42
skoleflix
13 Visninger · 10 måneder siden

Lär dig Engelska när du sover https://youtu.be/lRFO7avq-Ww
Lär dig Franska när du sover https://youtu.be/9poq7X8Ydqw
Lär dig Tyska när du sover https://youtu.be/XU-lOVdHJ3M
Lär dig Italienska när du sover https://youtu.be/wfPqU7w8pH0
Lär dig Spanska när du sover https://youtu.be/Wr22qMoMTIs
lär dig portugisiska när du sover https://youtu.be/0KqldfdEnus
Lär dig Nederländska när du sover https://youtu.be/-cmooXlXls8
Lär dig Turkiska när du sover https://youtu.be/oNIbb-xc33A
Lär dig Norska https://youtu.be/5CbPgR8amNU
Lär dig Grekiska när du sover https://youtu.be/Ju3EncFZyso
Lär dig Finska när du sover https://youtu.be/qWZz46kaHo8

Har du brug for at lære engelsk?
00:00:16
skoleflix
14 Visninger · 10 måneder siden

engelsk sprog online. Prøv det!

Engelsk grammatik forklaret
00:09:43
skoleflix
20 Visninger · 10 måneder siden

Johanne
aleksandra
Mathumilla
Rasmus

Who?, Someone, You - English grammar patterns | Mark Kulek - ESL
00:09:16
skoleflix
9 Visninger · 10 måneder siden

Who ...? / Someone ... / You... Make Sentences with Grammar Patterns. You will develop grammar awareness naturally. All the grammar and vocabulary are at CEFR A1 Level. You will be presented a grammar pattern followed by vocabulary that fits that grammar pattern to complete a sentence. It's fun and will build your awareness of English grammar structures naturally. You will first listen to Mark and then you will practice on your own. This is an interactive listening and speaking video. This video will build your English speaking power and it will build your fluency. Each pattern and sentence is illustrated for better understanding. Have fun growing your grammar and vocabulary like never before. Speak English now.

⏱TimeStamps⏱
0:00 Intro
0:29 Who ... ?
2:25 Someone ...
4:23 You ...
6:21 Extension (Quiz Yourself)

English in use:
Who is that? Who are you with? Who is this for? Who needs a taxi?
Someone drank my juice. Someone is hurt. Someone ran into a sign.
Someone took the money.
You can go now. You may choose one. You cannot do that. You are kind.

▶️ LiveStream Classes every *Tuesday at 5 p.m., Wednesday at 10 a.m. and Friday at 10 a.m. - all times are (Japan Asia/Tokyo)*

✅ Join Mark's Channel - https://www.youtube.com/channe....l/UC9VWyvdF-91McG6kt

📕 Mark's book: 50 Very Short Conversations - http://a.co/d/cGhZybm

Mark's Store - https://teespring.com/stores/mark-kulek

Get Worksheets and Flashcards at MarkKulek.com

Help Support Mark on Patreon: https://www.patreon.com/MarkKulek

Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice - https://www.facebook.com/groups/117644158908032/

*******

Be sure not to miss a single video, please subscribe: https://www.youtube.com/user/Gifukids

Make Sure to see Mark's Playlists: https://www.youtube.com/view_all_playlists

For those of you who are interested in teaching English to young learners. Please have a look at my blog:
Sharing My Whiteboard. http://sharingmywhiteboard.blogspot.jp

*******

About Mark Kulek's Channel:

This channel is designed for students, teachers and anyone wanting to learn English. Improve your American Accent / spoken English and real life English conversation as the basis for teaching how to speak English and how to sound American -- improve listening comprehension skills. Study English vocabulary and English phrases such as phrasal verbs, as well as common expressions in English. Learn American idioms and American slang.

Mark's videos are vocabulary-based for conversation practice. Each video is themed to provide context for learning. To insure success, every video is designed with open slots for vocabulary substitution practice. These patterns allow students to practice on their own and teachers can have their class practice together as a group.

These videos also work great for icebreakers and class discussions.

Please have fun and speak English now!
Thank you for your support.

Study real English conversation to understand how American's speak and build your vocabulary.

******
#MarkKulekESL

VERBS/ past tenses - opgaver i engelsk grammatik
00:13:19
There are, I have to, We are - English grammar patterns | Mark Kulek - ESL
00:08:52
skoleflix
5 Visninger · 10 måneder siden

There are ... / I have to ... / We are... Make Sentences with Grammar Patterns. You will develop grammar awareness naturally. All the grammar and vocabulary are at CEFR A1 Level. You will be presented a grammar pattern followed by vocabulary that fits that grammar pattern to complete a sentence. It's fun and will build your awareness of English grammar structures naturally. You will first listen to Mark and then you will practice on your own. This is an interactive listening and speaking video. This video will build your English speaking power and it will build your fluency. Each pattern and sentence is illustrated for better understanding. Have fun growing your grammar and vocabulary like never before. Speak English now.

⏱TimeStamps⏱
0:00 Intro
0:26 There are ...
2:16 I have to ...
4:06 We are ...
5:57 Extension (Quiz Yourself)

English in use:
There are three trees / There are some chocolates / There are too many bags / There are four students in the classroom.
I have to make the bed / I have to go now / I have to clean the toilet / I have to take the bus.
We are leaving now / We are having a good time / We are brother and sister / We are shopping for shoes.

▶️ LiveStream Classes every *Tuesday at 5 p.m., Wednesday at 10 a.m. and Friday at 10 a.m. - all times are (Japan Asia/Tokyo)*

✅ Join Mark's Channel - https://www.youtube.com/channe....l/UC9VWyvdF-91McG6kt

📕 Mark's book: 50 Very Short Conversations - http://a.co/d/cGhZybm

Mark's Store - https://teespring.com/stores/mark-kulek

Get Worksheets and Flashcards at MarkKulek.com

Help Support Mark on Patreon: https://www.patreon.com/MarkKulek

Facebook Group - MarkKulek English Speaking Practice - https://www.facebook.com/groups/117644158908032/

*******

Be sure not to miss a single video, please subscribe: https://www.youtube.com/user/Gifukids

Make Sure to see Mark's Playlists: https://www.youtube.com/view_all_playlists

For those of you who are interested in teaching English to young learners. Please have a look at my blog:
Sharing My Whiteboard. http://sharingmywhiteboard.blogspot.jp

*******

About Mark Kulek's Channel:

This channel is designed for students, teachers and anyone wanting to learn English. Improve your American Accent / spoken English and real life English conversation as the basis for teaching how to speak English and how to sound American -- improve listening comprehension skills. Study English vocabulary and English phrases such as phrasal verbs, as well as common expressions in English. Learn American idioms and American slang.

Mark's videos are vocabulary-based for conversation practice. Each video is themed to provide context for learning. To insure success, every video is designed with open slots for vocabulary substitution practice. These patterns allow students to practice on their own and teachers can have their class practice together as a group.

These videos also work great for icebreakers and class discussions.

Please have fun and speak English now!
Thank you for your support.

Study real English conversation to understand how American's speak and build your vocabulary.

******
#MarkKulekESL

pronomerstedord  engelsk grammatik
00:04:48
skoleflix
4 Visninger · 10 måneder siden

Grammatik - ett verktyg för att kommunicera, uttrycka sig exakt och få kontakt med andra .
01:35:56
skoleflix
4 Visninger · 10 måneder siden

(+ gäst: Charlotta berättar om att spela teater på danska)
Här fokuserar vi på grammatikens betydelse för att uttrycka oss själva. Grammatik är också viktigt för att förbättra din förståelse.

Livens avsnitt bygger vidare på filmen om PERSONLIGA PRONOMEN som du hittar här: https://www.youtube.com/watch?v=P4jzH65l118

🔎 Du hittar fler videor om grammatik i den här spellistan: https://bit.ly/3gnH36E

💌 Skriv en kommentar eller fråga på communitysidan: https://bit.ly/3d26QiL

🎉 Jag startar en medlemskanal i september. I den här spellistan ser du exempel på hur extramaterial för medlemmar kan se ut: https://bit.ly/2X4oHQR

#grammatik #kommunikation #svenskamedkänsla

Engelsk komma 2
00:07:09
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

Engelsk grammatik på svenska - verbtempus
00:07:01
Grammatik for tyrkere lektion 3
00:04:13
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

som/der = digi
som = gibi
som = olarak

Passiv på engelsk
00:05:52
skoleflix
5 Visninger · 10 måneder siden

Engelsk grammatik på svenska - datum och tid
00:03:04
Danish grammar in English - Lesson 022
00:11:00
skoleflix
12 Visninger · 10 måneder siden

Learn more about → hvilken, hvilket, hvilke

Engelsk grammatik video
00:03:39
skoleflix
8 Visninger · 10 måneder siden

Forklaring på forskellige Kongruens begreber i engelsk grammatik.

Få hjælp til dansk grammatik og sprog med FVU
00:00:43
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

FVU er et gratis tilbud for alle voksne, der gerne vil forbedre sine færdigheder inden for dansk. Find også informationer om FVU dansk, matematik, IT og engelsk på vores hjemmeside www.fof-aarhus.dk

English  Engelska talar skriv grammatik kurs lära
00:07:38
skoleflix
8 Visninger · 10 måneder siden

http://www.english-communicator.ch/

Swedish svensk English language speaking writing grammar course learn English Engelska talar skriv grammatik kurs lära
Swedish tala, läsa, skriva, nybörjare, kompetens, kommunikation, instruktioner, Informellt, praktik, ljud, video, klasser, utbildning, kompetens, hjälp, uttal, accent, nivå, på nätet, mp3. nedladdning, ordförråd, tempus, meningar, substantiv, pronomen, verb, adverb, prepositioner, konjunktioner, interjektioner, fraser, aktiv röst passiv, A1, A2, b1.b2, c1.c2, förväg esay, undersökning, testa, gratis , snabb, snabb, utveckling, studier, underhållning, film, drama, musik, hollywood, reasrch, utveckling, maximum, bäst, nytt, senast, yrke, ockupation, skola, högskola, universyt, dator, internet, facebook, youtube, universitet , system, YLE, KET, PET, BEC, FCE, CAE, PE, ICFE, ILEC, BULATS, TOEFL, IELTS, TELC, CaMLA, TOEFL, MELAB, ITASA, ECPE, CELTA, DELTA, undertext, Amerika, Storbritannien, Australien , Kanada, Nya Zeeland, speaking, reading, writing, beginner, skills, communication, Instructions, Informal, practice,Audio, video, classes, Education , qualification, help, pronunciation, accent, level, online, mp3. download, vocabulary, tenses, sentences, mouns, pronouns, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections, phrases,active voice passive voice, a1,a2,b1.b2,c1.c2,advance, esay, examination, test, free, quick, fast, development, study, entertainment, film,drama, songs, hollywood, reasrch, development, maximum, best, new, latest, profession, occupation, school, college, universyt, computer, internet, facebook, youtube, university, system,YLE ,KET,PET,BEC,FCE,CAE,PE,ICFE,ILEC,BULATS ,TOEFL, IELTS,TELC,CaMLA,TOEFL,MELAB,ITASA ,ECPE ,CELTA ,DELTA, subtitle, America , UK, Australia, Canada, New Zealand,

Engelsk grammatik på svenska - relativa pronomen
00:01:53
Engelsk rammesætning - udbygget grammatik
00:00:48
skoleflix
16 Visninger · 10 måneder siden

Kasper øver engelsk og kan ikke huske alle ordene i sætningen. Ved at tydeliggøre og give sætningen struktur med ordklassefarvekoder, så husker Kasper alle ordene og siger "my name is Kasper". Samtidig øver vi skrive/læseretning.

Grammatik engelsk
00:03:20
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

Mikkel, Lotte og Sarah

Grammatik engelsk
00:02:27
skoleflix
4 Visninger · 10 måneder siden

grammatik engelsk Gladsaxe gym
00:04:59
skoleflix
8 Visninger · 10 måneder siden

Kollektiver grammatik engelsk (den rigtige)
00:02:55
skoleflix
2 Visninger · 10 måneder siden

Denne video handler om Film den 21-08-14 kl. 14.42

Engelsk grammatik på svenska - genitiv
00:05:48
skoleflix
21 Visninger · 10 måneder siden

Recorded with https://screencast-o-matic.com

LAVER EN ENGELSK GRAMMATIK TEST!
00:09:03
skoleflix
44 Visninger · 1 år siden

Smid et like på videoen, hvis i vil have en 2er!

Mit navn er Yu li og bedre kendt som Chopstick på de social medier.
Til daglig streamer jeg på twitch og bruger rigtig meget tid derinde!

Twitch: https://www.twitch.tv/chopstick
Instagram: https://www.instagram.com/chopstickdk/
Twitter: https://twitter.com/ChopstickDK

Brug koden "Ris" For 10% rabat på siden
https://www.nordic-gamers.dk/ - Reklame

Dialoger på dansk (34): Jeg skal hjem og knalde brikker
00:07:42
skoleflix
59 Visninger · 2 år siden

Dialog på et almindelig hverdagsdansk

Dialog 34 Jeg skal hjem og knalde brikker!

Mads og Line er på vej hjem efter middag hos Morten og Niels

Line: Det var en pissehyggelig aften, synes du ikke?

Mads: Jo, men hold kæft, hvor er jeg træt! Jeg skal på hovedet i seng, når vi kommer hjem.

Line: Det skal jeg også. Det har været en lang dag!

Mads: Jeg har sovet så dårligt de sidste par nætter.

Line: Hvorfor det? Har jeg snorket?

Mads: Ikke så vidt jeg ved./ ikke hvad jeg ved af.

Line: Men der må da være en eller anden grund.

Mads: Jeg har haft et tilbagevendende mareridt den seneste tid.

Line: Om hvad?

Mads: Jeg drømmer, at vi har fået barn.

Line: Det lyder ikke som et klassisk mareridt.

Mads: Jo, for så vågner jeg og bliver ked af det, når jeg opdager, at det bare var en drøm.

Line: Det vil sige, at du er skruk? ( om en høne, der vil ligge på æg, eller en person, der er ivrig efter at få et barn)

Mads: Ja, jeg vil virkelig gerne blive far.

Line: Det har du da aldrig nævnt noget om.

Mads: Nej, men det har optaget mig en del i den sidste tid.

Line: Fedt, jeg har det på samme måde.

Mads: Så lad os fortsætte snakken, men nu skal vi hjem og knalde brikker (slang: sove)Udtalefokus: Nasal-assimilation


I talesproget bliver ’n’ nogle gange assimileret til ‘m’ eller ‘ng’.

Når n står foran eller efter m, b, p, udtales det som et m, hun møder, han bukker

Når n står foran eller efter k og g, udtaleres det som et ng, hun kigger, den går

Inden for samme ord bliver n også assimileret, fx lampen, gennem, dronningen

Verbernes bøjning engelsk
00:04:31
skoleflix
87 Visninger · 2 år siden

Regelmæssige og uregelmæssige verbers bøjning i præsens, præteritum og perfektum.

Vores livs ferie
01:51:54
skoleflix
15 Visninger · 2 år siden

Ella (Helen Mirren) og John (Donald Sutherland) har været gift i mange år og trænger til et spontant eventyr. Til deres voksne børns store overraskelse stikker ægteparret af i en gammel autocamper og kører ud på Route 1 mod Hemingways hus i Key West. Det bliver en tur fuld af sjove oplevelser og eftertænksomme stunder om fortid og fremtid. Det er nu Ella og John har chancen for at mindes et ægteskab drevet af passion og hengivenhed, men også af hemmeligheder og overraskende afsløringer lige til det sidste. Oplev de to Oscarvindere, Helen Mirren og Donald Sutherland, i en forrygende og moden roadmovie, der både leverer gode grin og stof til eftertanke.

Kants kategoriske imperativ
00:03:29
skoleflix
114 Visninger · 2 år siden

Fonetik - Introduktion
00:05:35
skoleflix
6 Visninger · 2 år siden

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

English Composition: How to Write a Summary
00:02:48
skoleflix
11 Visninger · 2 år siden

Watch more http://educator.com/language/e....nglish/english-compo Other subjects include English Grammar and Application Essays, as well as high school and college math/science, computer science, and music.

-All lectures are broken down by individual topics
-No more wasted time
-Just search and jump directly to the answer

Adjektiv
00:12:38
skoleflix
63 Visninger · 2 år siden

Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

Ladies In Lavender
01:39:33
skoleflix
18 Visninger · 2 år siden

Den hyllade engelske skådespelaren Charles Dance debuterar som regissör med en film om två äldre, ogifta systrar som en dag år 1936 hittar en ung, polsk man som har sköljts iland efter en våldsam storm. Till den lilla byns stora förtret tar de sig an mannen som inte förstår ett ord engelska. Han visar sig vara en talangfull violinist, vars största önskan är att resa till USA. Invånarna i den lilla byn har dock inte mycket till övers för utomstående, och det blir inte bättre av att han blir god vän med en ung, rysk, kvinnlig konstnär som tillbringar sommaren i den lilla byn. De två systrarna har också sitt att kämpa med, och snart verkar den unge mannen skapa vissa problem i systrarnas relation till varandra.
Showing 1 out of 30