Dansk

Underkategori

hjælpeverber og svage verber
00:03:14
skoleflix
3 Visninger · 2 måneder siden

hjælpeverber og svage verber

Grammatip.com - DSF - Substantiver: Ubestemt flertal
00:03:05
Anna Livia Aktantmodellen
00:01:48
skoleflix
9 Visninger · 7 måneder siden

Aktantmodellen
00:06:15
skoleflix
3 Visninger · 7 måneder siden

The video shows how the Actantial model -originally by Greimas - is used as an tool for storytelling, branding and product innovation at Katalyst. Department of Human-Centered Innovation at the University of Copenhagen. Read and see more at katalyst.hum.ku.dk

Korleis analysere episke tekstar
00:18:40
skoleflix
8 Visninger · 7 måneder siden

Episke tekster, novelleanalyse

Aktantmodellen.mov
00:05:06
skoleflix
57 Visninger · 7 måneder siden

Aktantmodellen er et af mange dramaturgiske værktøjer, der kan bruges når indhold skal organiseres i en fortælling. Hvis journalisten ønsker at optimere seerens muligheder for at identificere sig med indholdet, er det nødvendigt at inddrage dramaturgi i fortællingen.
zoomboom.dk

Tepotten Strukturalistisk Analysemetode
00:03:46
skoleflix
2 Visninger · 7 måneder siden

INDLEDNING
Den strukturalistiske analysemetode fokuserer på de strukturer og systemer, som kan findes i teksten. Der er fokus på forhold som form og indhold, modsætninger i teksten og karaktertyper. Denne analysemetode ønsker altså at finde almengyldige systemer bag alle tekstens dele fx. miljø, personer, handlingsforløb og m.m.

GRUNDSTRUKTURMODELLEN
Grundstrukturmodellen lægger tekstens modsætninger i et skema, modsætninger er placeret overfor hinanden, og man kan dermed have et overblik over hvilke modsætninger der er skrevet i teksten.

I Tepotten kan der findes en del modsætninger, blandt andet
- Velstand med armod
- Smagløst vand med te
- Flødekande og sukkerskål med tepotte
- hel med itu

Nu vil jeg læse 2 citater op der hver beskriver hel og itu:
“Der var en stolt tepotte, stolt af sit porcelæn, stolt af sin lange tud, stolt af sin brede hank”
“den blev løftet af den fineste hånd; men den fineste hånd var kejtet, tepotten faldt, tuden knak af, hanken knak af, låget er ikke værd at tale om, der er talt nok om det. Tepotten lå besvimet på gulvet, det kogende vand løb ud af den. Det var et svært stød, den fik, og det sværeste var, at de lo, de lo ad den og ikke ad den kejtede hånd.”
Her kan man se at modsætningerne kommer tydeligt til udtryk.

KONTRAKTMODELLEN
Tepotten kan indsættes i Kontraktmodellen, da der findes en kontrakt i eventyret. Denne kontrakt er bygget på forskellige harmoniske niveauer der rammes af brud.

Ved at anvende kontraktmodellen inddeler vi teksten i harmoniske niveauer og brud.
I denne tekst vil det være sådan, at den starter i harmoni efterfulgt af et brud, krise, harmoni, brud og harmoni.
Jeg vil nu snakke om, hvordan der sker disse skift i disse faser.

I indledning har vi et hierarki med bestemte kvaliteter, hvor tepotten er “dronningen" eller "den fineste" om du vil.
Bruddet på denne fase sker, da den kejtede hånd taber tepotten og den går i stykker. Derefter mister den sin status og bliver smidt ud
Krisen er nu startet og tepotten må nu vende sig til at leve i en lavere klasse, og her, indtræder der sig en målløshed over den situation den er kommet til.
Harmoni indtræder nu igen som medfølge af, at tepotten kommer ind i et nyt hierarki, hvor den giver afkald på sine egne behov og sætter blomsterløget først.
Da kommer der endnu et brud, hvor tepotten bliver slået midt over.
Endnu engang har tepotten lidt smerte, men efter det, så kommer der endnu en harmonisk fase, og den fremstår ved at tepotten finder fred i et afkald og de erindringer den har.
Nu vil jeg læse et citat fra teksten:
“Man slog mig midt over; det gjorde voldsomt ondt; men blomsten kom i en bedre potte, – og jeg blev kastet ud i gården, ligger der som et gammelt skår, – men jeg har erindringen, den kan jeg ikke miste.”

KONKLUSION
Tepotten er i denne historie gået fra at være den fineste i teselskabet, med til sidst at være itu, efter at den kejtede hånd tabte tepotten og kun have erindringen om dengang tepotten var den bedste.
I Grundstrukturmodellen fandt vi frem til forskellene mellem tepottens første og sidste tidsperiode, og udover det også forskellene med tepotten og sukkerskålene.
Kontraktmodellen gav noget fokus på de perioder der var i historien og om deres harmoniniveau.

Aktantmodel - Klods Hans
00:04:34
skoleflix
21 Visninger · 7 måneder siden

Aktantmodellen - forsøg

Personkarakteristik: Aktantmodellen - animeret dansk
00:01:40
skoleflix
32 Visninger · 7 måneder siden

Aktantmodellen kan bruges til at vise hvilke roller personerne i en tekst har. Den model kan du blive klogere på i denne animerede introduktion.

Videoen er lavet til Alineas danskportal og dukker blandt andet op som en ressource for eleven i udskolingsforløbet ” Jesper Wung-Sung - ungdommens stemme”. Forløbet finder du her: http://bit.ly/2qsNa46

Og hvad er det så for et forløb? Forløbsbeskrivelsen lyder: Jesper Wung-Sung er en af Danmarks mest populære ungdomsforfattere med en lang række populære udgivelser bag sig. I dette forløb skal du se nærmere på nogle tekster, der tilsammen tegner et billede af, hvem han er både som menneske og forfatter. De to ting kan nemlig aldrig skilles helt ad.

Når du er færdig med forløbet:

- har du kendskab til Jesper Wung-Sung som forfatter

- kan du analysere og vurdere noveller samt uddrag fra forskellige romantyper

- kan du perspektivere det, du læser, til historiske begivenheder og mulige fremtidsperspektiver.

VIDEOINDHOLD

00:00 Hvad kan aktantmodellen?
00:13 Gennemgang af de seks roller
01:10 Afrunding

DANSKPORTALEN

Bring videoen i spil i din undervisning med Danskportalen fra Alinea. Danskportalen er et fleksibelt undervisningsmateriale med mange muligheder. Så kort kan Danskportalen beskrives. Danskportalen indeholder mere end 150 inspirerende undervisningsforløb og et væld af ressourcer til dansk på alle klassetrin i grundskolen. Med Danskportalen får du mulighed for at skabe en relevant og differentieret danskundervisning. Forløbene stilladserer og udfordrer eleverne i alle fagets områder, og portalens nye funktioner og opgavetyper motiverer eleverne og fastholder deres fokus på de faglige mål.

Se mere om danskportalen her: http://bit.ly/2JGfDug

Find flere videoer til danskfaget her på kanalen: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLXwuTnTn74M

Husk at abonnere, like, kommentere og dele.

Musik fra https://filmmusic.io "Fuzzball Parade" af Kevin MacLeod (https://incompetech.com)

Licens: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Videoproduktion Alinea 2019

Alinea er Danmarks største forlag inden for læremidler til den danske grundskole. Hvert år udvikler vi flere hundrede både trykte og digitale læremidler sammen med de allerdygtigste skoleforskere og praktikere i Danmark. Med vores læremidler er vi med til at sikre eleverne fra 1.-9. klasse en relevant, varieret og inspirerende skolehverdag, hvor den enkelte får de bedste betingelser for at udvikle sig godt både fagligt og menneskeligt. Alinea beskæftiger over 100 mennesker med stærke kompetencer inden for læring, didaktik, kommunikation, design og service.

http://www.alinea.dk

Berettermodellen
00:05:08
skoleflix
17 Visninger · 7 måneder siden

Recorded with http://screencast-o-matic.com

Berettermodellen - en vejledning
00:03:00
skoleflix
27 Visninger · 7 måneder siden

Dette er en vejledning til at bruge berettermodellen, hvor hver fase bliver beskrevet samt har et eksempel tilknyttet.

#BogFan - Berettermodellen
00:01:57
skoleflix
7 Visninger · 7 måneder siden

Jacob Cramer Foss fortæller om berettermodellen.

Præsentation af berettermodellen
00:01:05
skoleflix
12 Visninger · 7 måneder siden

Denne video beskriver det grundlæggende bag berettermodellen og dens opbygning. De enkelte elementer i modellen vil blive beskrevet i andre videoer.

Berettermodellen
00:01:06
skoleflix
16 Visninger · 7 måneder siden

kort version

Berettermodellen i Kortfilmen
00:04:50
skoleflix
14 Visninger · 7 måneder siden

Denne film er lavet af Jonas,Jakob og SImon
Haarby Efterskole 2012/2013 - 14/03 - 2013

Aktant  og berettermodellen
00:07:16
skoleflix
15 Visninger · 7 måneder siden

I denne video snakker jeg om 2 af de mest brugte analysemodeller i danskundervisningen i folkeskolen. Jeg snakker om deres styrker og svagheder, og om hvad man kan gøre hvis modellerne ikke passer i forhold til den tekst man har læst.

Integration, substitutionsmetoden
00:10:18
skoleflix
38 Visninger · 10 måneder siden

Kalman Filtering part 1
00:28:14
skoleflix
16 Visninger · 10 måneder siden

Classroom shared drawing - Workshop at Teaching for Active Learning 2019
00:17:47
skoleflix
10 Visninger · 10 måneder siden

Summary of the Classroom Shared Drawing workshop held at the Teaching for Active Learning 2019 conference at University of Southern Denmark 2019-11-14.

Xournal - Annotating pdf files in windows 7
00:03:29
skoleflix
12 Visninger · 10 måneder siden

Kalman filtering part 2
00:22:44
skoleflix
11 Visninger · 10 måneder siden

Marker Locator and UAV test (Gazebo + ROS + Vision)
00:01:20
skoleflix
11 Visninger · 10 måneder siden

Testing the Marker Locator using an UAV simulation in Gazebo (Onboard camera view)

MarkerLocator:
https://github.com/henrikmidtiby/MarkerLocator

Den afledte af arcsin
00:05:41
skoleflix
40 Visninger · 10 måneder siden

2014-01-03 2. Maksimering af areal
00:15:08
skoleflix
55 Visninger · 10 måneder siden

Highspeed recording of homebuilt cyclone in action.
00:00:47
Dilution of solution, two containers
00:01:26
skoleflix
2 Visninger · 10 måneder siden

2011-01-21 Opgave 2. Opvarmning af ammoniak
00:11:51
skoleflix
3 Visninger · 10 måneder siden

2011-06-22 Opgave 1. Komplekse tal
00:12:21
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

ROS Introduction - Challenges and solutions
00:12:10
skoleflix
8 Visninger · 10 måneder siden

Hvorfor er eksponentialfunktione sådan?
00:05:00
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

Den inverse funktion til eksponentialfunktionen
00:04:47
Praktisk omkring skriftlig eksamen
00:18:52
skoleflix
12 Visninger · 10 måneder siden

Studieteknikker
00:12:10
skoleflix
5 Visninger · 10 måneder siden

Logistisk vækst
00:19:47
skoleflix
10 Visninger · 10 måneder siden

Rumgeometri
00:02:38
skoleflix
5 Visninger · 10 måneder siden

Logaritme produkt regel
00:05:38
skoleflix
30 Visninger · 10 måneder siden

Determianter
00:15:14
skoleflix
7 Visninger · 10 måneder siden

Afledte af arccos
00:04:56
skoleflix
13 Visninger · 10 måneder siden

Afstand mellem punkt og plan
00:12:30
skoleflix
17 Visninger · 10 måneder siden

Velkommen til Matematik og Indledende Programmering
00:24:20
L'Hopitals regel - eksempler og sandsynliggørelse
00:12:58
Taylor polynomier
00:12:41
skoleflix
19 Visninger · 10 måneder siden

Omskrivning af trigonometriske udtryk
00:06:44
skoleflix
2 Visninger · 10 måneder siden

Taylor udviklinger virker ikke altid helt som ventet
00:12:10
Gauss elimination for tre ligninger og tre ubekendte
00:04:40
Eksponentiel vækst
00:23:28
skoleflix
33 Visninger · 10 måneder siden

Hyperbolske funktioner
00:08:18
skoleflix
5 Visninger · 10 måneder siden

Logaritme potens regel
00:05:57
skoleflix
21 Visninger · 10 måneder siden
Showing 1 out of 59