Natur-teknologi4-6.gyldendal.dk

Med natur-teknologi4-6.gyldendal.dk får du alt, hvad du skal bruge til din natur/teknologi-undervisning samlet på et sted:

Strukturerede forløb
Opgaver og øvelser med udførlig vejledning
Direkte adga..

Forløb

Natur-teknologi4-6.gyldendal.dk - De enkelte forløb er målrettet 4. klasse eller 5.-6. klasse, men alle forløb kan med lidt tilpasning fra lærerens side anvendes på alle klassetrin. Det tiltænkte klassetrin fremgår af den respektive lærervejledning (under ’Lektionsplan’).

Hvert forløb rummer materiale til ca. 12 lektioner. Ønsker man kortere forløb, kan man vælge at udelade nogle af de tidskrævende øvelser, eller man kan tage udgangspunkt i øvelserne og bruge de faglige tekster som supplement.

Alle forløb indledes med en oversigt over læringsmål, dvs. forløbets faglige fokuspunkter. Det faglige indhold bliver formidlet i tekst, billeder, videoer, animationer og praktiske øvelser, samtidig med at der undervejs bliver samlet op på den tilegnede viden i opgaver af forskellig karakter. Forløbene afsluttes med en interaktiv evalueringsopgave.

Der lægges op til forskellige arbejdsformer, idet der veksles mellem tekster til klassegennemgang, gruppeøvelser, selvstændige opgaver og oplæg til diskussioner, som kan tages i klassen eller i mindre grupper.

Lærervejledning

Nederst i hvert forløb finder du  lærervejledningen, ikke er synlig for eleverne. Alle lærervejledninger indledes med en oversigt over forløbets tidsmæssige omfang, det vejledende klassetrin samt et forslag til lektionsplan og redigerbare læringsmål og tegn på læring - se fx forløbet Øjne og ører.

Derudover rummer lærervejledningen supplerende viden om det faglige emne, vejledning til øvelserne, forslag til klassesamtaler, tips til undervisningen og evt. links til relevante steder eller ressourcer på nettet.

Kommentarer 0

Ingen kommentarer fundet