Fysik-kemi.gyldendal.dk

Portalen fysik-kemi.gyldendal.dk er enkelt bygget op og nem at navigere i for både elever og lærer. D

OM PORTALEN

Fysik-kemi.gyldendal.dk er enkelt bygget op og nem at navigere i for både elever og lærer. De primære navigationsmuligheder ligger i fanebladene øverst på siden og i venstremenuerne.

I fanebladet 'Forløb' finder man de faglige forløb i venstremenuens øverste niveau, og på næste niveau finder man emnerne, cafeen og evalueringen, der knytter sig til de enkelte forløb.

Forløb 
Fanebladet 'Forløb' er portalens kerne, som har en fast opbygning. Det er her man finder de fire tilknyttede emner, en cafe samt en afsluttende evaluering på hele forløbet. 

Emnerne består af didaktiserede faglige tekster henvendt til eleverne, billeder, videoer, animationer, opgaver, praktiske øvelser, evaluering samt lærervejledning. 

Forløbene under I og II vil være passende at benytte i 7. og 8. klasse. Forløbende under III vil være passende at benytte i 9. og 10. klasse.

FYSIK
I 
Start på fysik 
Stofegenskaber 
Tryk og opdrift 
Elektricitet
II
Sol, Måne og stjerner 
Magnetisme 
Energi 
Lyd og lys
III 
Atomfysik 
Himmel og jord 
Energi paa vej 
Elektronik og styring 
KEMI
I 
Start på kemi 
Stoffer i hverdagen 
Grundstoffer og kemiske forbindelser 
Ild
II 
Luft 
Metaller og ioner 
Syrer og baser 
Global miljøkemi
III 
Kemiske metoder 
Kemisk produktion 
Madens kemi 
Kemi, menneske og samfund 


Bibliotek 
I biblioteket kan portalens billeder, animationer og videoer søges frem med avancerede søge- og filtreringsmuligheder. Det er nyttigt for læreren, hvis man vil have en oversigt over de illustrationer, der knytter sig til et  et forløb eller emne, og når man vil bruge en illustration i en anden sammenhæng, end der hvor den optræder. Eleverne kan bruge biblioteket til at finde illustrationer til deres opgaver og rapporter. 

 

Du kan også finde øvelser og tjek-opgaver i biblioteket.  

Øvelserne er aktivitetsark, som kan printes eller løses direkte på skærmen. Øvelserne kan involvere gruppearbejde, eksperimenter, ud-af-klassen aktiviteter. Hvis eleven besvarer en øvelse på skærmen, kan resultaterne let deles med læreren.

Tjek-opgaverne er selvrettende opgaver af forskellige typer: multiple choice, tipskupon, match, begreb og definition. Fælles for dem er, at de løses direkte på skærmen, hvor eleven også får svar og resultater. Resultaterne kan også deles med læreren.

Opgaverne løses ved, at man fx markerer det eller de rigtige svar. Hvis man ikke kan svare, kan man få vist facit, hvilket dog tæller som forkert besvarelse. Opgaver, som kun er delvist besvaret, kan man vende tilbage til og færdiggøre. Når man er færdig med sin besvarelse, klikker man på 'Afslut', og man får derefter sit resultat vist.

Det er her eleverne kan få overblik over de vigtigste begreber og sammenhænge, der er benyttet i forløbene. Tjek kan derfor være en hjælp til repetitionslæsning inden afgangsprøven.


Quiz og byt
Quiz og byt er en enkel aktivitet, der gør eleverne aktive. Eleverne bruger fagordene, og de repeterer de vigtigste ting i et emne.

Der er 30 spørgsmål til hvert emne. Sortér de opgaver fra, som du ikke har haft med din klasse, og brug de blanke kort til at supplere med egne quiz-spørgsmål.

Quiz-kortene udprintes, lamineres og klippes ud. Kortene kan også benyttes i vikartimer til repetition.

Sådan gør I:
Hver elev får udleveret et kort.

Eleverne kommer ud på gulvet og finder sammen to og to. A stiller spørgsmålet på sit kort – hvis der er en illustration vises den, mens der holdes en finger over svaret. B svarer, og A kontrollerer svaret og hjælper evt. makkeren. B stiller herefter A sit spørgsmål.

Efter besvarelserne bytter eleverne kort og finder en anden makker.

Der er foreløbig udarbejdet quiz og byt kort til følgende forløb:

Elektricitet
Grundstoffer og kemiske forbindelser 
Sol, Måne og stjerner 
Magnetisme 
Energi 
Syrer og baser
Metaller og ioner
Atomfysik 
Kemiske metoder 
Madens kemi

Værktøjer 
Under ’Værktøjer’ ligger bl.a. Gyldendals små opslagsbøger - Fysik/kemi, der forklarer fysik-kemi-faglige begreber og emner i kortfattet tekst, evt. med illustrerende tegninger. Opslagsværket er enkelt og overskueligt i sin opbygning. Det er opbygget alfabetisk ud fra overordnede emner, og der er en søgefunktion, hvor man kan slå ord op. 

Det er også under værktøjer, at det interaktive periodiske system ligger.

Notesbogen 
Med Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige noter. De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb eller direkte i forbindelse med de enkelte emneforløb. De kan også skrive og redigere længere tekster i Notesbogen samt lave skemaer og indsætte billedlinks.

 
Værd at vide om Notesbogen:
  • Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.

  • Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under Værktøjer.

  • Eleverne kan nemt slette noter og/eller omdøbe titlen på deres noter.

  • Eleverne kan kopiere fagtekster og opgaveformuleringer fra portalen ind i deres Notesbog og dér arbejde videre med teksterne.

  • Alle noter oplistes kronologisk og er søgbare.

  • Eleverne kan sende deres noter og længere tekster til en makker, gruppen eller læreren ved klik på netværksikonet øverst til højre.
Kommentarer 0

Ingen kommentarer fundet