Frilæsning.dk

Her kan børnene læse gode historier, gys, krimier og digte.
Og de kan selv komme med ideer til nye historier.
Børnene kan også blive klogere på faglige emner – lige fra dukker
til krigsfly – og de kan..

å frilæsning.dk kan man læsetræne i både fag- og skønlitteratur, arbejde med faglig læsning og skrivning, læsehastighed og litterære begreber samt gøre skrivningen til en del af læseundervisningen.

Hvad er frilæsning.dk?

frilæsning.dk er et læse- og skrivesite målrettet elever fra 0.-6. klasse.

Sitet er et supplerende frilæsningsbibliotek med følgende indhold:

 • et stort og bredt bibliotek bestående af både skønlitteratur og faglitteratur.
 • unikke tekster skrevet direkte til sitet – og med tekster på to niveauer: et let og et svært.
 • to ugentlige udgivelser, som sikrer stor aktualitet af det, der rør sig i tiden – og i elevernes hverdag.
 • stort elevnærvær, hvor eleverne oplever, at de har medindflydelse og kan interagere på flere forskellige måder.
 • et læsesyn, som omfatter, at læsning og skrivning hører sammen - bl.a. via Den Store årlige Forfatterspire-konkurrence.


Målsætning

Frilæsning ønsker at:

 • Give mulighed for at gennemføre en differentieret læse- og skriveundervisning
 • Give mulighed for at arbejde med mange sider af læsningen, fx faglig læsning og skrivning, læsehastighed, at skrive sig ind i læsningen og at kommunikere om og reflektere over læsning og litteratur
 • Tilbyde et bredt udvalg af faglitteratur om emner, der interesserer vores brugere - til brug i læsetræning og undervisning
 • Tilbyde et stort udvalg af skønlitterære bøger i mange genrer - til brug i læsetræning og undervisning
 • Sætte fokus på indsamling og bearbejdning af viden i skriftlige og digitale produktioner
 • Skabe en interaktiv portal, der tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov


Indhold

Sitet indeholder et stort bibliotek med mere end 550 fagtekster og 300 skønlitterære tekster på to niveauer: Et let og et svært. Derudover er der et bredt udvalg af forløb, kurser og opgaver samt en stor grad af interaktivitet. Alle tekster er skrevet specielt til frilæsning.dk, og biblioteket udvides med nye udgivelser hver uge.

På sitet findes desuden mange forskellige temaer med tilknyttede bøger, forløb og aktiviteter,

Frilæsning.dk understøtter Nye Fælles Mål i dansk (læsning), men giver også gode muligheder for at arbejde tværfagligt med fx faglig læsning og skrivning i fag som historie og kristendom.

Læringssyn

Det grundlæggende læringssyn på frilæsning.dk er konstruktivistisk, og vi ønsker dermed at give eleverne mulighed for at arbejde aktivt med læseforståelse, læsetræning og skrivning ved at indsamle, bearbejde, omforme og formidle viden. Desuden lægger vi vægt på, at eleverne skal forholde sig til deres egen læring og læsning ved f.eks. at arbejde med læselog.

Biblioteket indeholder et bredt udvalg af fag- og skønlitteratur, hvor der kan indsamles ny viden. I tilknytning hertil findes quizzer i forskellig sværhedsgrader og opgaver med delvis åbne opgaveformuleringer, der bidrager til den enkeltes muligheder for at træne færdigheder og arbejde i den nærmeste udviklingszone. Desuden findes forskellige aktiviteter og forløb, der sætter fokus på bestemte temaer.

På frilæsning.dk går læsning og skrivning hånd i hånd. Vi har tilrettelagt mange opgaver og kurser ud fra den filosofi, at man kan skrive sig til at blive en bedre læser med en solid læseforståelse. Denne overbevisning hviler bl.a. på læseforskeren Bente Eriksen Hagtvet og den australske genrepædagogik, der ligger til grund for opbygningen af flere af vores kurser.

Foruden viden og færdigheder lægger vi vægt på, at eleverne skal opbygge kompetencer ved at transformere opnået viden til nye repræsentationsformer.Det er f.eks. en mulighed i webquest og andre aktiviteter, hvor der indgår skriftlige og digitale prduktioner.

Digital dannelse

Transformationen af ny viden til andre repræsentationsformer kan ske via skriftlige eller mundtlige opgaver og diskussioner, men vi finder det også vigtigt, at eleverne anvender digitale værktøjer, når de bearbejder deres viden.

Da frilæsning.dk er et digitalt læremiddel, er det en naturlig del af vores målsætning, at arbejdet med sitet skal bidrage til udvikling af digitale kompetencer. At kunne navigere og læse på skærm og anvende digitale værktøjer på en kreativ og kritisk måde bidrager til den digitale dannelse, der er nødvendig at tilegne sig i vores mere og mere digitale samfund.

Bøger til alle

På frilæsning.dk skal der være bøger til alle. Derfor kan man:

 • Finde super lette skøn- og faglitterære bøger skrevet målrettet begynderlæserne i ét niveau med mange korte og lydrette ord, gentagelser og lix-tal under fem
 • Finde både skøn- og faglitterære bøger i to læseniveauer
 • Bruge lix-listen til hurtigt og let at finde bøger, der matcher den enkelte læsers individuelle niveau
 • Få teksterne læst op med oplæsningsstøtte
 • Få overblik over sin læsning på ”Mine sider”
 • Tjekke sin forståelse af fagbøgerne i de tilhørende quizzer
 • Være med til at bestemme fagbøgernes emner – vi skriver om det, der interesserer vores brugere

Læsning og skrivning går hånd i hånd

På frilæsning.dk går læsning og skrivning hånd i hånd. Derfor kan man:

 • Arbejde med skriftlige opgaver og anmeldelser til alle bøger
 • Arbejde med faglig læsning og skrivning, samt notatteknikker
 • Gennemføre kurser som fx forfatterspirekurset, hvor der sættes fokus på at skrive den gode historie
 • Arbejde med genreskrivning
 • Deltage i skrivekonkurrencer
 • Gemme sine skriftlige opgaver på ”Mine sider”
 • Skrive og læse brugerkommentarer til alle bøger
Kommentarer 0

Ingen kommentarer fundet